Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (02-26-0356)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (02-26-0356)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2018 09:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2018 09:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2018 15:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
821
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη