Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 02-25-0884

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 02-25-0884
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2018 10:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2018 10:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2018 15:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
822
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη