Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 0539

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 0539
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2018 11:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2018 11:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/10/2018 11:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
825
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη