Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 0408

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 0408
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/10/2018 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/10/2018 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/10/2018 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
836
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη