Διαγωνισμός

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟ.SONY UPP-210HD21*25ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ZIEHM 8000

Τίτλος - Περιγραφή:
ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟ.SONY UPP-210HD21*25ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ZIEHM 8000
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/10/2018 13:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/10/2018 13:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/10/2018 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
854
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ZIEHM 8000

TO ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ.

Υπό Προμήθεια Είδη