Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 0696 0914

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 0696 0914
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/10/2018 08:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/10/2018 08:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/11/2018 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
859
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Υπό Προμήθεια Είδη