Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - 0339, 0392, 0831

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - 0339, 0392, 0831
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/09/2019 10:42
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2019 10:42
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/10/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1288
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
MTN

Κωδικοί CPV

  • (33181000-2): Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης

Υπό Προμήθεια Είδη