Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1507

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1507
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/10/2018 14:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/10/2018 14:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/10/2018 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
835
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Διαμέτρου έως 7mm μ.χ. με μηχανισμό κλειδώματος και ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2-4sec. Μήκος 18,8cm, μήκος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 16,5mm, πλάτος απολίνωσης 1-4mm, μήκος κοπής 14,7mm (ανοιχτή χειρ/κης) συμβατή με γενήτρια face-trace

Υπό Προμήθεια Είδη