Διαγωνισμός

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 1107

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 1107
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΒΕΛΟΝΑ FISTULA
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/03/2023 08:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/03/2023 08:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/03/2023 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2521
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
MTN

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βελόνα αιμοκάθαρσης, fistula, με Back-Eye, αποστειρωμένη, αρτηριακή-φλεβική, μονή .

Το μήκος της βελόνας  να είναι 20mm, διαμετρήματος 15G-16G-17G, του τύπου «Εξαιρετικά Λεπτά τοιχώματα» (extra thin walled) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου.

Αποστείρωση : Ακτινοβολία γ’

H βελόνα   να διαθέτει περιστρεφόμενη πεταλούδα που επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό της από το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να γλιστρά, με διαφορετικό χρώμα για κάθε μέγεθος της βελόνας (color coded).

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ.

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη