Διαγωνισμός

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 1495

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 1495
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/03/2023 13:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 13:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/03/2023 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2536
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ.

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ 2017/745) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Υπό Προμήθεια Είδη