Διαγωνισμός

Προμήθεια για χειρουργικά γάντια 1451 1452 1453 1454 1455 0776 0777 0778 1027 1026

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια για χειρουργικά γάντια 1451 1452 1453 1454 1455 0776 0777 0778 1027 1026
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/09/2019 09:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/09/2019 09:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1286
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη