Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΦΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟ 1236

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΦΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟ 1236
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/09/2019 13:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/09/2019 13:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2019 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1287
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΤΕΙ

Παρατηρήσεις

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟ

Κωδικοί CPV

  • (33192000-2): Ιατρικές προμήθειες

Υπό Προμήθεια Είδη