Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1520

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1520
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/09/2019 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2019 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/10/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1289
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη