Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 8PLAY 0247

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 8PLAY 0247
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/10/2019 13:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2019 13:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1296
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΑΠΟΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη